Asertívna komunikácia: Naučte sa ju v 5. jednoduchých krokoch

Asertívna komunikácia: Naučte sa ju v 5. jednoduchých krokoch
4.7 (93.33%) 18 votes

Asertívna komunikácia predstavuje efektívny spôsob ako upevniť svoje vzťahy a vyhnúť sa stresu zo vzniku konfliktu. Zvládnutie princípov asertívnej komunikácie vám poskytne podporu v ťažkých časoch a naučí vás byť zdvorilým v každej situácii.

Mnoho ľudí považuje mylne asertivitu za spôsob presadzovania svojich názorov. Základom asertívnej komunikácie však je nemýliť si asertivitu s agresiou. Agresia vedie k ubližovaniu a poškodzovaniu vzťahov, zatiaľ čo správne zvládnutá asertívna komunikácia, vzťahy zlepšuje a zbližuje. Asertívne správanie sa, je správanie, ktoré je jasné, priame a snaží sa vyjadriť to, čo chce, aby druhí porozumeli.

Účastník asertívnej komunikácie sa snaží o to, aby boli rešpektované jeho záujmy, no zároveň sa snaží o empatické správanie a rešpektovanie záujmov druhých. Asertivita, vám pomôže rešpektovať potreby druhých aj samých seba, vniesť do vzťahov rovnováhu a určiť si potrebné hranice tak, aby ste svojím konaním pomáhali druhým a zároveň sa cítili rešpektovaný, nie zneužívaný. Asertívne správanie sa preto možno považovať za kľúč k spokojnému a harmonickému životu.

Za hlavné benefity, ktoré vie asertívna komunikácia priniesť do vášho profesného aj súkromného života možno považovať:

 • Schopnosť presvedčivo povedať “nie” pokiaľ má niekto na vás požiadavky, ktorých splnenie nie je vo vašich silách, alebo by pre vás predstavovalo psychické preťaženie,
 • zlepšenie komunikácie s problémovým členmi rodiny, priateľmi či spolupracovníkmi čo prispeje k zníženiu hladiny stresu,
 • vytvorenie potrebných hraníc voči iným ľuďom tak, aby vzťahy naplnili vaše potreby a zároveň boli prínosom pre obe strany.

Nasledujúce kroky vám pomôžu postupne sa naučiť umeniu asertívnej komunikácie a zmierniť tak stres, ktorý vo vašom živote spôsobujú medziľudské vzťahy.

 1. Povedzte, ak sa vám niečo nepáči, avšak nekritizujte

Pokiaľ sa vám nepáči niekoho správanie sa a chceli by ste, aby sa zmenil, povedzme mu o tom. No narozdiel od prehnaného kritizovania sa zamerajte na zdôraznenie skutku, ktorý vykonal.

PRÍKLAD

Situácia: Máte ísť na obed s priateľom, ktorý pravidelne mešká. Vy ho čakáte na čas, on sa objaví až o 20 minút neskôr.

Nevhodná reakcia : Ty si hrozný, večne meškáš!

Asertívna komunikácia : Mali sme sa stretnúť o 11:30 a teraz je už 11:50.

 1. Buďte stručný a nepreháňajte

Pokiaľ potrebujete niekomu vysvetliť, čo sa vám nepáči, zamerajte sa na opis dôsledkov jeho správania sa bez zbytočného preháňania.

PRÍKLAD

Nevhodná reakcia: Tak a môj obed je úplne zničený.

Asertívna komunikácia: Takto mám menej času na obed, pretože musím ešte pracovať.

 1. Namiesto “Vy” a “Ty” používajte “Ja”

Veta, ktorú začnete slovom vy, vyznieva ako výčitka a útok. Naopak, ak začnete slovom ja, ukážete tak, že sa cítite situáciou dotknutý. To pomôže minimalizovať pokus o obranu druhej strany a naopak, vyvolá to v nej pocit zodpovednosti.

Nevhodná reakcia: Musíte to zastaviť!

Asertívna komunikácia: Bol by som rad, keby ste to zastavili.

 1. Všetky predchádzajúce tipy spojte dohromady

Spojte predchádzajúce odporúčania dohromady a začnite v zložitých životných situáciách používať vyjadrenia zložené podľa nasledujúceho vzorca:

Keď (opis správania protistrany) cítim (opis svojich pocitov)

Takýto spôsob komunikácie nevyznieva ako výčitka, ale vyhlásenie, vďaka ktorému druhej strane pomôžete pochopiť, ako vás daná situácia ovplyvňuje.

PRÍKLAD: Keď na mňa kričíš, zranuje ma to.

 1. Pokročilejší variant predchádzajúceho vzorca

Potom ako si zvyknete v komunikácií používať predchádzajúci vzorec, môžete zapracovať na jeho rozšírení a zefektívnení:

Keď sa (opis správania protistrany) potom (výsledky správania protistrany) cítim sa (opis svojich pocitov).

PRÍKLAD: Keď meškáš, musím čakať a som z toho nervózny.  

Špeciálne tipy ako zlepšiť svoju schopnosť asertívnej komunikácie

 • Okrem “slovného cvičenia” sa zamerajte aj na reč svojho tela. Pokiaľ budete pôsobiť vyrovnane a sebavedomo, aj vaša komunikácia bude efektívnejšia. Udržiavajte preto očný kontakt a snažte sa byť prirodzený a uvoľnený.
 • Rozprávajte sebavedomým avšak príjemným tónom hlasu.
 • Nesúďte druhých. Nepredpokladajte, že máte super schopnosť a viete odhadnúť, aký bol motív konania druhej osoby.
 • Sústreďte sa na diskusiu. Aktívne počúvajte a nezabudnite klásť doplňujúce otázky, pokiaľ je vám niečo nejasné. Len tak môžete pochopiť názor druhej osoby a urobiť komunikáciu efektívnou.
 • Počas diskusie sa zamyslite, či je možné nájsť kompromis, vďaka ktorému budete spokojný aj vy aj proti strana.

Asertívna komunikácia si vyžaduje určité vzdelanie a prax, najmä pokiaľ nie ste od narodenia vedení k využívaniu jej princípov. Najmä spočiatku je využívanie asertivity náročné a znamená mnoho premáhania sa. No asertivita je najmä o pevnom rozhodnutí sa a jeho dodržiavaní. Navyše, vďaka asertívnej komunikácií sa nezlepšia len vaše komunikačné schopnosti, ale celý život. Asertívny človek pôsobí sebavedomo, je rešpektovaný okolím, dokáže pokojne predložiť svoje požiadavky a nemá problém s konštruktívnou kritikou a logickou výmenou názorov.

Hoci sa hovorí “že starého koňa novým trikom nenaučíš”, pokiaľ sa rozhodnete zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a život vďaka asertívnej  komunikácií, s pribúdajúcim tréningom, bude pre vás tento spôsob komunikácie stále prirodzenejší.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search