Chronický únavový syndróm

Chronický únavový syndróm
Rate this post

Trpíte dlhodobou únavou, na ktorú nezaberá dostatok spánku? Akákoľvek aktivita pre vás predstavuje záťažkávajucu skúšku? Možno je na vine zákerak menom chronický únavový syndróm.

Chronický únavový syndróm je stav, ktorý zahŕňa zvýšenú únavu a nekvalitný spánok, pričom jeho príznaky sa stupňujú po akejkoľvek aktivite. Príčina jeho vzniku zatiaľ nie je známa. Predpokladá sa, že za jeho vznik je zodpovedná kombinácia genetickej predispozície a faktorov životného prostredia.

Aký je rozdiel medzi únavou a chronickou únavou?

Únava predstavuje pocit nedostatku energie počas vykonávania bežných denných činností alebo bezprostredne po ich vykonaní. Nie je extrémna, ani dlhodobo pretrvávajúca. Naopak, potom ako si človek dopraje dostatok oddychu, prípadne sa zostaví z ochorenia, ktoré pocit únavy spôsobovalo, únava mizne a človek má opäť dostatok energie.

Za chronickú únavu je považovaný stav, kedy pocit únavy a vyčerpania trvá viac ako 6 mesiacov. Tento druh únavy nie je spôsobený náročnou fyzickou aktivitou a má extrémnu úroveň. Nedostatok energie nie je možné odstrániť spánkom a odpočinkom, čo človeka ovplyvňuje v každodennom živote.

Chronická únava môže byť sprievodným javom viacerých chronických chorôb ako sú reumatoidná artritída, lupus či fibromylgia.

Príznaky

Príznaky chronického únavového syndrómu sú individuálne a ich intenzita sa môže v priebehu života meniť. Základným predpokladom uvažovania nad diagnózou chronického únavového syndrómu je únava, ktorá neprechádza ani vďaka spánku a za jej vznikom nie je činnosť vyžadujúca zvýšenú námahu. Táto únava trvá dlhšie alebo sa pravidelne opakuje viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a ovplyvňuje človeka pri vykonávaní väčšiny bežných činnosti.

Aby bolo možné hovoriť o diagnóze chronický únavový syndróm, musia byť dlhodobo prítomné nasledujúce príznaky : únava, ťažkosti po námahe a problémy so spánkom.

Okrem toho sa môžu objavovať poruchy kognitívnych funkcií, známe ako mozgová hmla a zhoršenie príznakov po vertikalizácii.

Ďalšie príznaky (musia byť prítomné aspoň 4):

  • náhly nástup, napríklad po ochorení podobnom chrípke,
  • bolesti svalov, kĺbov a hlavy,
  • pocity pálenia, tŕpnutia alebo necitlivosti na končatinách alebo tvári,
  • bolesť v hrdle,
  • zdurené lymfatický uzliny,
  • dlhodobo zvýšená teplota,
  • nevoľnosť alebo tráviace problémy,
  • nekvalitný spánok, problémy so spánkom, nespavosť,
  • výrazne poškodenie kognitívnych funkcií, schopnosti sústredenia sa, priestorová dezorientácia, problémy s multitaskingom (ak ste tieto problémy predtým nemali),
  • citlivosť na teplo, chlad, hluk, svetlo alebo alkohol.

Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie príznaky ako je úzkosť, zvonenie v ušiach, nepravidelný srdečný rytmus, depresia, predmenštruačný syndróm, endometrióza a syndróm dráždivého čreva.

Príčiny vzniku

Presnú príčinu rozvoja chronického únavového syndrómu sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Predpokladá sa, že ide o súhru genetickej mutácie a vystavenia organizmu určitým druhom vírusov alebo toxínov. Vedci skúmali viacero druhov vírusov, pričom sa snažili preukázať alebo vyvrátiť ich možný vplyv na rozvoj chronického únavového syndrómu. Viacerí vedci a lekári sa domnievajú, že svoju úlohu môžu zohrať napríklad Epstein-barreovej vírus a Lymská borelióza.

Diagnostika

Základom diagnostiky chronického únavového syndrómu je vylúčenie iných chorôb, ktoré sa môžu prejavovať podobnými príznakmi. Neexistuje žiadny krvný test alebo špeciálne vyšetrenie, ktorým by bolo možné toto ochorenie diagnostikovať.

Diagnostika je preto založená na základe symptómov a nemožnosti iného vysvetlenia ich vzniku. Ďalej sa pri diagnostike prihliada na existenciu chronických infekčných chorôb, autoimunitných porúch, porúch spánku, ochorení srdca a klinickej depresie.

Liečba chronického únavového syndrómu

Liečba je zameraná na zmiernenie príznakov a zvýšenie kvality života. Základom liečby je zmena životného štýlu, čo zahŕňa pridanie činností, ktoré pomáhajú bojovať s pocitom únavy.

Pri  špecifických príznakoch lekári v rámci liečby zaraďujú rôzne lieky, ktorých úlohou je zmierniť tieto problémy.

Hoci chronický únavový syndróm, nepatrí medzi psychické ochorenia, vie byť pre telo veľmi stresujúci a navyše stres zhoršuje jeho príznaky. Praktizovanie nejakej techniky zameranej na zmierňovanie stresu je preto vhodným doplnením liečby.

Ak máte podozrenie, že trpíte chronickou únavou, poraďte sa o možných príčinách jej vzniku so svojím lekárom. Za jej rozvojom môžu byť aj psychické problémy ako sú depresia a úzkosť.Taktiež sa na jej rozvoji môžu podieľať niektoré z liekov, ktoré užívate ako napríklad kortikoidy. Aj chronická bolesť chrbta alebo niektorých vnútorných orgánov môže viesť k zhoršeniu kvality spánku a rozvoju chronickej únavy.

Každý človek je iný a liečba chronického únavového syndrómu je beh na dlhé trate a vyžaduje si množstvo trpezlivosti. Začiatky liečby sú zložité a zahŕňajú skúšanie rôznych odporúčaní a ich vplyvu na vaše každodenné fungovanie. No postupným poznaním svojho tela a identifikovaním faktorov, ktoré váš stav zhoršujú a naopak faktorov, ktoré pomáhajú váš stav zlepšiť, zvládnete zvýšiť kvalitu svojho života.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search