8 znakov ako zistím, že som introvert

8 znakov ako zistím, že som introvert
5 (100%) 4 votes

Máte okolo seba len úzku skupinu priateľov a pobyt vo väčšej spoločnosti ľudí z vás vysáva energiu? Považuje svoju introvertnú povahu za problém? Vôbec sa za ňu nemusíte hanbiť. Stačí porozumieť introvertným prejavom svojho tela a z introvertnosti môžete spraviť svoju prednosť.

Introverti a extroverti sú považovaní za totálne protiklady. A pritom väčšina ľudí neprejavuje extrémne známky ani jednej charakteristiky a nachádza sa niekde uprostred.

Introvert vs extrovert

Introverzia a extroverzia sa častokrát používané v rôznych teóriách osobností. Introverzia predstavuje jeden koniec stupnice a extroverzia opačný protipól. Tieto pojmy prvý krát použil švajčiarsky psychológ Carl Jung, pričom zároveň dodáva:  „Žiadna taká vec ako 100%-ný introvert alebo 100%-ný extrovert neexistuje. Taký človek by skončil v blázinci.“

Aj podľa mnohých ďalších teórií typológií osobností má každý jedinec v sebe istý stupeň introverzie a extroverzie a každý má tendenciu nakloniť sa viac k jednému alebo druhému pólu.

Základný rozdiel medzi introvertom a extrovertom spočíva v získavaní energie zo sociálnej interakcie. Zatiaľ čo extrovertov kontakt s inými ľuďmi dobíja energiou, introverti pri trávení času vo väčšej skupine ľudí musia energiu vynakladať. Tú si následne dobíjajú počas času stráveného osamote.

Introvert extrovert test

Zistite v našom rýchlom a jednoduchom teste, či máte introvertnú alebo extrovertnú povahu.

Prečo je niekto introvert a niekto extrovert?

Podľa viacerých teórií osobností, zohráva dôležitú úlohu v prejavení sa extrovertnosti alebo introvertnosti jedinca, úroveň vzrušenia, ktorú mozog bežne pociťuje. Za reguláciu miery vzrušenia je zodpovedný retikulárny aktivačný systém (RAS), čo je sieť neurónov umiestnených v nervovej sústave.

RAS je ovplyvnený fyziológiou tela a každá osoba má inak nastavenú základnú hodnotu vzrušenia. Niektorí ľudia majú prirodzene vyššiu požadovanú mieru hodnoty vzrušenia, iní naopak nižšiu hodnotu.

Introvert a jeho povaha

Introvertnými bývajú ľudia, ktorí majú prirodzene vysokú úroveň vzrušenia. Títo ľudia chronicky pociťujú vysokú mieru vzrušenia, preto nevyhľadávajú stimuláciu z vonkajšieho prostredia.

Introvert je človek, ktorý sa namiesto vonkajších podnetov viac zameriava na svoje vnútorné pocity. Ľudia, ktorí sú introvertní sa zameriavajú na svoje myšlienky, pocity, nálady. Pri problémoch sa skôr otáčajú k svojim vnútorným myšlienkam, než stimuláciám z okolia.

Častokrát bývajú hĺbaví, mlčanliví a snažia sa držať si odstup od ostatných ľudí, vďaka čomu sa navonok javia ako nespoločenskí. Treba si však uvedomiť, že introverzia nie je to isté ako sociálna porucha alebo plachosť. Byť introvertom neznamená byť sociálne neprispôsobivým.

Prieskumy hovoria, že tvoria 25 až 40 % svetovej populácie.

Introvert vo vzťahu a vzťahy všeobecne

Táto časť bude zaujímavá pre extrovertov vo vzťahu s introvertom. Tu je niekoľko typických charakteristík.

  1. Introverti potrebujú viac času pri zdieľaní ich pocitov
  2. Neradi o sebe dlho hovoria
  3. Flirtovanie je odlišné a pomalšie
  4. Introverti sú neradi v centre pozornosti
  5. Nenavštevujú každú jednu sociálnu udalosť
  6. Premýšľajú. A veľa!
  7. Tichí v skupine, ale akčný jeden na jedného

Typické znaky a charakteristika introverta

Vo všeobecnosti prevažuje názor, že typickými znakmi introverta sú jeho plachosť a vyhýbanie sa sociálnemu kontaktu. No introverzia neznamená plachosť. Nie je pravidlom, že introverti sú plachí a boja sa kontaktu s ľuďmi. Skôr len neradi strácajú čas príliš dlhou interakciou s inými ľuďmi. Existuje množstvo introvertov, ktorí udržiavajú bohatý sociálny život.

To, že ste introvert spoznáte podľa nasledujúcich znakov:

1. Veľká spoločnosť ľudí z vás vyčerpáva energiu.

2. Samotu si naplno užívate.

3. Udržiavate si úzku skupinu blízkych priateľov.

4. Cudzí ľudia vás považujú za tichých a hovoria, že je ťažké dostať sa k vám bližšie a spoznať vás.

5. Rušné situácie a prílišná aktivita je vám nepríjemná.

6. Máte vysoké sebavedomie.

7. Najlepšie sa učíte pozorovaním.

8. Máte radi pracovné miesta, v ktorých nie ste závislý od iných.

Nepokúšajte sa zmeniť, využite svoje prednosti

Zistili ste, že ste introvert? Základná chyba, ktorú môžete spraviť je, že sa pokúsite zmeniť. Namiesto toho sa snažte pochopiť svoju povahu a využiť ju vo svoj prospech. Základom je uvedomiť si, že ani jeden typ, nie je lepší. Tak, ako majú svoje pozitíva extroverti, majú ich aj introverti.

Podľa prieskumov bývajú introverti úspešnejší v škole, majú lepšie známky a sú erudovanejší. V roku 2010, prišli po výskume Adam M. Grant, Francesca Gino, a David A. Hofmann s tvrdením, že introverti sú rovnako úspešní lídri ako extroverti, či dokonca môžu byť aj lepší. Extroverti sa častokrát nechávajú strhnúť svojimi vlastnými nápadmi, introverti vedú ľudí k tomu, aby prišli s nápadmi.

Introverti majú väčší úspech v kreatívnych profesiách, za čo vďačia práve svojim obľúbeným časom samoty, kedy si môžu v hlave lepšie sformulovať myšlienky.

Výskumy hovoria, že ak sa občas nevraciame do ticha a nepočúvame svoje myšlienky, preberáme tak len názory iných. Práve vďaka svojim obdobiam ticha, vedia introverti častokrát prísť s prelomovými myšlienkami či inovatívnymi nápadmi.

Môžu spolu vychádzať introvert a extrovert?

Introverti sa stále zo strany extrovertov stretávajú s nepochopením. Sú považovaní za nespoločenských a za ľudí, s ktorými nie je zábava. Naopak introverti zas považujú za extrovertov za prehnane živých, nezodpovedných a márnomyseľných.

Pritom oba typy môžu spolu bez problémov vychádzať. Stačí odhodiť predsudky, snažiť sa druhú stranu lepšie spoznať, pochopiť a akceptovať niektoré jej odlišné životné potreby.

Introvertnosť je úplne normálna. Obrátiť sa na odborníka by ste však mali v prípade, ak je vaša introverzia dôsledkom stavmi úzkosti.  

Úspešní introverti

A že ich nie je málo, práve naopak. Medzi úspešných introvertov patrí napr. Albert Einsten, Bill Gates, JK Rowling, Michael Jordan, Elon Musk, Christina Aguilera, Emma Watson a mnoho ďalších.

Kniha o introvertnosti

Ak sa chcete dozvedieť viac o introvertoch, odporúčame knihu Ticho od Susany Cainovej alebo jej ďalšiu knihu Úspešný introvert.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search