Kognitívno behaviorálna terapia je riešenie pre úzkosti a depresie

Kognitívno behaviorálna terapia je riešenie pre úzkosti a depresie
4.6 (92%) 5 votes

Kognitívno behaviorálna terapia je druh psychoterapeutickej liečby, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom zmeniť zaužívané vzorce správania. Počas terapie terapeut pomáha pacientom pochopiť myšlienky a pocity, ktoré ovplyvňujú ich správanie. Indikovaná je pri liečbe rôznych psychických porúch, ale napríklad aj po tragických udalostiach, ktoré majú zásadný vplyv na doterajší život pacienta.

Kognitívnu terapiu vyvinul Aaron Beck s cieľom pomôcť pacientom bojovať s pocitmi úzkosti. Jej špecifické postupy sú založené na kognitívnej teórií a pomáhajú človeku zmeniť jeho negatívne myslenie na realistickejšie. Počas terapie je kladený veľký dôraz na riešenie problémov, a preto je  dôležitá aktívna spolupráca pacienta. Kognitívno behaviorálna terapia je zvyčajne krátkodobá a zameriava sa na riešenie špecifických problémov.

Základný princíp kognitívno behaviorálnej terapie

Základy kognitívno behaviorálnej terapie sú postavené na fakte, že myšlienky a pocity zásadne ovplyvňujú naše správanie. Ľudia často zažívajú negatívne pocity a myšlienky ktoré môžu chybne ovplyvňovať ich presvedčenie. Takéto presvedčenie môže viesť k rôznemu problematickému správaniu sa, ktoré môže mať negatívny vplyv na život človeka, na jeho vzťahy aj kariéru.

Napríklad, pokiaľ človek často rozmýšľa o haváriách lietadiel a leteckých katastrofách, postupne sa môže začať vyhýbať leteckej doprave. Alebo človek s nízkym sebavedomím môže mať negatívne myšlienky o svojich schopnostiach a vzhľade. Postupne sa preto môže začať vyhýbať sociálnym interakciám, či prepásť príležitosť na rozvoj kariéry alebo vzdelania.

Tieto negatívne myšlienky zvyčajne vznikajú spontánne a majú sklon negatívne ovplyvňovať náladu človeka a jeho správanie sa. Časom môžu prispieť k rozvoju emocionálnych ťažkostí, stavov úzkosti až depresie.

Cieľom terapie je preto naučiť pacienta, že síce nemôže kontrolovať každý aspekt diania vo svete, môže prevziať zodpovednosť za to, ako si tieto problémy interpretuje a ako ovplyvňujú jeho život. Počas terapie pacienti skúmajú  svoje negatívne myšlienky, snažia sa im porozumieť a vyvrátiť ich na základe reálnych dôkazov. Vďaka tomu získajú objektívnejší a realistickejší pohľad na svoje problémy a sú schopní uvažovať zdravšie.

Typy kognitívno behaviorálnej terapie

Kognitívno behaviorálna terapia predstavuje celý rad terapií, ktoré sú založené na princípoch vyplývajúcich z psychologických modelov ľudských emócií.

Odborníci počas psychoterapie zvyčajne používajú jednu z nasledujúcich foriem terapie:

  • Racionálna terapia  emocionálneho správania

Tento druh terapie sa zameriava na potlačenie iracionálnych myšlienok. Spočíva v ich odhalení, potlačení na základe reálnych faktov a následnom učení sa ako rozpoznať a zmeniť iracionálne vzorce myslenia.

  • Kognitívna terapia

Zameriava sa na riešenie skreslených vzorcov myslenia a emocionálne ovplyvnených  reakcií.

  • Multimodálna terapia

Tento druh terapie pracuje s presvedčením, že psychické problémy je možné liečiť tak, že sa zameriame na 7 rôznych, ale pritom vzájomne prepojených faktorov: správanie, vplyv, pocit, obraz, kognicia, interpersonalne faktory a úvahy.

  • Terapia dialektického správania

Táto forma terapie pracuje so vzorcami myslenia a zameriava sa na techniky ako sú emocionálna regulácia a  mindfulness.

Ako prebieha kognitívno behaviorálna terapia

Terapia začína funkčnou analýzou, ktorej cieľom je identifikovať problematické myšlienkové vzorce  pacienta.

Druhá časť terapie je zameraná na učenie sa správania, ktoré prispieva k riešeniu problémov v reálnych situáciách. Ide o postupný proces, ktorý pomáha pacientovi meniť jeho zaužívané vzorce správania sa k lepšiemu. Terapia je úzko špecializovaná na problémy konkrétneho pacienta a zakladá sa na úzkej spolupráci medzi pacientom a terapeutom.

Kognitívno behaviorálna terapia v posledných rokoch narastá na obľúbenosti. Odborníci na liečbu sa zhodujú, že tento druh terapie výrazne pomáha prekonať širokú škálu negatívneho myslenia, ktoré môže viesť k pocitom úzkosti až depresii. Aby kognitívno behaviorálna terapia priniesla očakávaný úžitok, musí byť pacient ochotný tráviť čas analyzovanim svojich pocitov a myšlienok. Tento druh terapie je najviac vhodný pre ľudí, ktorí hľadajú spôsob ako zvládnuť krátkodobé zaťaženie emočným stresom.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search