Mindfulness, v preklade tiež všímavosť je silná technika ako sa naučiť zastaviť obavy

Mindfulness, v preklade tiež všímavosť je silná technika ako sa naučiť zastaviť obavy
Rate this post

Máte neustále obavy z minulosti alebo budúcnosti? Vyvolávajú vo vás neutíchajúci stres? Potom mindfulness predstavuje ideálne cvičenie, prostredníctvom ktorého môžete so svojim stresom zatočiť.

Slovo mindfulness, alebo v preklade všímavosť, naznačuje, že vaša myseľ sa plne sústredí na jednu vec a to tú, ktorá sa aktuálne deje. Ide teda o schopnosť človeka byť plne prítomný v aktuálnom okamžiku, byť si vedomý toho, kde sme a čo robíme a nenechať sa ovplyvňovať tým, čo sa deje okolo alebo čo sa stalo v minulosti alebo sa má stať v budúcnosti.

V našom živote to bežne vyzerá tak, že robíme jednu vec, premýšľame nad druhou a podvedome sa obávame tretej. Takéto rozptyľovanie mysle zvyšuje v tele hladinu stresu.

Práve z toho dôvodu vznikla relaxačná technika mindfulness, ktorá sa zameriava na utíšenie mysle. Toto jednoduché cvičenie preukázateľne pomáha ľuďom s rôznymi emocionálnymi problémami a môže byť použité na výrazné zníženie stresu.

Základné fakty o mindfulness

Dokáže ju praktikovať ktokoľvek – pri mindfulness sa nevyžadujú extrémne nároky a skúsenosti, takže naučiť sa ju praktikovať zvládne každý.

Je to viac ako len cvičenie, je to životný štýl – technika všímavosti pozitívne ovplyvní vašu myseľ a postupne zmení vnímanie udalosti a eliminuje zbytočný stres.

Jej pozitívny prínos je podložený dôkazmi – hoci toto cvičenie má svoje základy v budhizme, nemusíte byť veriaci, aby ste ju praktikovali. Jej prínos nie je založený na žiadnom náboženstve a viere. Ide o relaxačné cvičenie, ktorého prínos pre zdravie, šťastie, prácu a vzťahy je podložený vedou.

Je inovatívna – svet je plný inovácií a narastajúcej zložitosti a pritom jednoduchá všímavosť vie vyriešiť aj zdanlivo neústupné problémy.  

Ako začať s mindfulness

Základným spôsobom ako trénovať mindfulness je meditácia. Vyskúšať môžete jednoduché 5 minútové dychové cvičenie pre začiatočníkov. Základom cvičenia je sústredenie sa na vlastný dych. Ako pomôcku môžete využiť gif obrázok, ktorý vám bude ukazovať, kedy striedať nádych a výdych a vy sa tak budete sústrediť čisto len na svoj dych. Obdobnú funkciu majú aj niektoré fitness náramky.

Neľakajte sa, ak zo začiatku bude vaša myseľ ubiehať iným smerom. V začiatkoch je to prirodzené. Dôležité je, aby ste ju vždy vrátili späť a opäť sa sústredili na dych. Postupne, ako získate prax, bude stále jednoduchšie udržať myseľ plne sústredenú len na jednu činnosť či myšlienku.

Kniha o mindfulness

Pravdepodobne najznámejšia kniha o mindfulness je celosvetový bestseller Sila prítomného okamihu (2009) od Eckharta Tollea. Nájdete ju v slovenskom preklade v každom kníhkupectve.

Mindfulness kurz

I keď je mindfulness technika dostatočne jednoduchá na to, aby ste začali sami doma, niekedy je lepšie, keď viete svoj progres zdieľať s inými. V bratislave existuje niekoľko kurzov.

Benefity, ktoré všímavosť prinesie do života

Štúdie ukazujú, že cvičenie mindfulness môže byť užitočné na zastavenie rozmýšľania nad vecami, ktoré spôsobujú stres. Funguje tak, že umožňuje mysli dať si prestávku od stresujúcich myšlienok a oddýchnuť si. Zároveň cvičenie pomáha ľuďom zabrániť tomu, aby v nich prebývali negatívne myšlienky.

Kognitívna terapia pomocou mindfulness sa osvedčila aj pri ľuďoch trpiacich nasledovnými psychickými problémami:

Pravidelná prax meditácie spojená s cvičením mindfulness sa postupne prejaví na vašom fyzickom aj duševnom zdraví. Ak vám zo začiatku robí problém upokojiť myseľ relaxáciou, môžete skúsiť využiť relax formou záhradkárstva, počúvania hudby či upratovania domu. Dôležitý je len váš prístup k týmto činnostiam a snaha o sústredenie mysle.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search