Nešťastie a smútok: Hľadajte za tým sociálne siete

Nešťastie a smútok: Hľadajte za tým sociálne siete
5 (100%) 2 votes

Sociálne siete sa stali veľkým fenoménom dnešnej doby. Pomaly  nenájdeme človeka vo veku od 14 do 40 rokov, ktorý má prístup na internet a nemá profil aspoň na jednej zo sociálnych sietí. Len na samotný Facebook sa vo svete denne prihlási asi miliarda ľudí. Aj vďaka tomu majú sociálne siete čoraz väčší vplyv na náš každodenný život.

Či si to priznáme alebo nie, sociálne siete vo veľkej miere zmenili fungovanie medziľudských vzťahov. Na jednej strane nám pomáhajú cítiť sa bližšie ľuďom vzdialeným aj niekoľko tisíc kilometrov, no na strane druhej, často nás vedia vzdialiť od ľudí, ktorí sú od nás len pár metrov.

Vplyv sociálnych médií na vzťahy a psychické zdravie ľudí je otázka, ktorá sa v posledných rokoch dostáva čoraz viac do popredia. Aj preto postupne vzniklo viacero štúdií, ktorých úlohou bolo priniesť  jednoznačnú odpoveď na túto neľahkú otázku.

Štúdia #Statusofmind v roku 2017 skombinovala výsledky iných štúdií zameraných na vplyv sociálnych sietí na psychiku človeka a s výsledkami vlastného prieskumu realizovaného medzi 1500 respondenti vo veku od 14 do 24 rokov. Cieľom bolo vyhodnotiť vplyv najobľúbenejších sociálnych sietí – Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter a YouTube na psychické zdravie mladých ľudí. Výsledky štúdie priniesli viacero zaujímavých záverov.

Ako jediná sociálna sieť s čisto pozitívnym účinkom na psychické zdravie sa v prieskume ukázala sociálna sieť YouTube, naopak najnegatívnejší vplyv má Instagram, najmä vďaka svojej schopnosti vytvorenia nereálnej, idealistickej predstavy o perfektnom živote a výzore.

Negatívny vplyv sociálnych sietí

Prieskum ukázal, že sociálne siete majú vyššiu mieru návykovosti ako cigarety alebo alkohol a ich nadmerné používanie možno priamo spojiť s nárastom úzkosti, depresie a nedostatku spánku. Pravidelné sledovanie dokonalých fotiek priateľov, ich pracovných a životných úspechov a neustále porovnávanie sa s inými, vedie k poklesu sebavedomia a v labilnejšom človeku môže vyvolať pocit menejcennosti a životného neúspechu.

Okrem toho, ľahkosť online kontaktu postupne nahrádza pravidelné osobné rozhovory, čo vedie k pocitom osamelosti. Hoci má človek na sociálnych sieťach aj stovky priateľov, v reálnom svete môže mať problém nájsť jedného, ktorý mu je ochotný venovať svoj čas.

Navyše viacerí respondenti sa priznali, že sa v noci zobudia, aby mohli skontrolovať nové správy na sociálnych sieťach, čo vedie k zhoršeniu kvality spánku. Nedostatok spánku, sa najmä u mladších ľudí, môže vo veľkej miere podieľať na zhoršení duševného zdravia.

Pozitívny vplyv sociálnych sietí

Samozrejme, každá minca má dve strany, a tak aj sociálne siete majú okrem negatív, aj svoje pozitíva.

Za najväčšie možno považovať jednoduchú dostupnosť a šíriteľnosť informácií. Ale aj tu platí, že netreba veriť všetkému, čo sa objaví na sociálnych sieťach a informácie treba vedieť rozumne spracovať.

Ďalším pozitívom je možnosť stať sa členom komunity s rovnakými problémami alebo koníčkami a spoznať nových ľudí.

Sociálne siete sú super výmysel a vo veľkej miere vedia priniesť do nášho života niečo pozitívne. No treba si uvedomiť, že by v žiadnom prípade nemali byť náhradou za plnohodnotný spoločenský život. Mali tvoriť len nevyhnutnú časť nášho života a rozhodne by nemali byť hlavnou náplňou trávenia voľného času. Život “tam vonku” je zaujímavý a prináša možnosť zažiť množstvo zážitkov, na ktoré si s radosťou spomenieme ešte aj o niekoľko rokov.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search