Pasívna agresia: Ako identifikovať tento druh správania a úspešne mu čeliť

Pasívna agresia: Ako identifikovať tento druh správania a úspešne mu čeliť
3.3 (65%) 4 votes

Za pasívno agresívneho považujeme človeka, ktorý odmieta byť emocionálne otvorený a má problém pred druhými ukázať svoje skutočné pocity. S pasívno agresívnymi jedincami je zložité vychádzať, a preto toto správanie často vedie k vzniku rôznych problémov v rámci medziľudských vzťahov.

Pasívno agresívne správanie sa môže prejavovať viacerými spôsobmi. Najčastejším jeho prejavom je mrzutosť a tvrdohlavosť, no môže sa napríklad prejaviť aj tak, že pasívno agresívny človek bude tvrdiť, že sa nehnevá, aj keď je zjavné, že vzniknutá situácia ho vytáča. Osoba, ktorá je pasívno agresívna, sa síce bude tváriť, že nie je nahnevaná či urazená, no popri tom sa vám bude “mstiť” nenápadným spôsobom. Toto správanie sa častokrát môže podobať až šikanovaniu.

Prečo vzniká pasívno agresívne správanie

K rozvoju pasívno agresívneho správania môže prispieť viacero faktorov:

 1. Výchova – pasívno agresívne správanie sa môže rozvinúť u ľudí, ktorí boli vychovaní v prostredí, kde nebolo bežné otvorené vyjadrovanie emócií či dokonca bolo zakázané.
 2. Situácia – aj charakteristika konkrétnej situácie môže mať vplyv na pasívno agresívne správanie. Ak sa napríklad osoba nachádza v spoločnosti a prejav agresie by mohol byť považovaný za neslušný, môže sa svoj hnev rozhodnúť prejaviť tichými prejavmi.
 3. Výber jednoduchého riešenia – asertívne a emocionálne otvorené správanie vie byť dosť náročné, a preto môže byť pre jedinca často jednoduchšie rozhodnúť sa pre pasívno agresívne správanie namiesto toho, aby musel zvládať čeliť svojmu hnevu.

Ako spoznať pasívnu agresiu

Rozpoznať pasívno agresívne správanie sa môže byť niekedy naozaj tvrdý oriešok. Mnohí pasívno agresívni jedinci konajú nenápadne a v tichosti, pričom na verejnosti sa správajú absolútne nevinne.

Navyše, pasívni agresori si svoje správanie neuvedomujú. Pasívna agresia vzniká v dôsledku toho, že potláčajú svoje skutočné pocity, čo znamená, že naozaj sa necítia urazne alebo nahnevane. Často sa naopak oni stavajú do roly obete, nakoľko sa cítia byť druhými nepochopení a konfrontovaní.

Za základné znaky pasívno agresívneho správania sú považované:

 1. Popieranie pravdy – pasívno agresívny človek len zriedka hovorí, čo si skutočne myslí.
 2. Obviňovanie – pasívno agresívny človek nevie prevziať zodpovednosť za svoje činy a v akejkoľvek situácií bude za jej vznik viniť druhých (partnera, učiteľa, šéfa, počasie…).
 3. Zmiešané signály – pasívno agresívne osoby vám nikdy nepovedia, že sa hnevajú na to, že ste ich o niečo poprosili alebo im dali niečo urobiť, naopak, budú maximálne ústretové. No na druhej strane môžu svoj hnev prejaviť ignoráciou či klebetami.
 4. Len zriedkavo ich vidíte nahnevaných – pasívno agresívneho človeka len zriedkakedy uvidíte naozaj sa hnevať, skôr naopak, je večne usmiaty a šťastný a to aj v situácií, kedy je to maximálne nezvyčajné.
 5. Nemajú žiadne hranice – tieto osoby v živote nepoznajú žiadne hranice, ktoré by nemali problém prekročiť.

Ako vychádzať s pasívno agresívnym človekom

Stretnutie s pasívno agresívnym človekom v práci či škole vie dať zabrať. Základom zvládania komunikácie s takýmto jedincom je schopnosť udržať pod kontrolou svoj hnev a zamerať sa na využitie asertívnej komunikácie. Nesúďte danú osobu, ale naopak, zamerajte sa na skonstatovanie faktov.

Nasledujúce tipy, vám pomôžu viesť komunikáciu s pasívnym agresorom:

 1. Buďte priamy, nezabúdajte na piliere asertívnej komunikácie, buďte jasný a držte sa faktov. Naopak, vyhnite sa prílišnej emocionalnosti.
 2. Majte svoje správanie sa pod kontrolou. Sústreďte sa na to, aby ste ostali pokojný a držte si neutrálny tón hlasu.
 3. Uvedomte si, že pasívno agresívneho človeka nemôžete zmeniť.
 4. Snažte sa neuraziť.
 5. Buďte empatický.

Nezabúdajte, že pasívna agresia sa občas môže týkať každého z nás. To, či náhodou aj vy nemáte sklony niekedy skĺznuť k prehnanému pasívno agresívnemu správaniu, vám prezradia odpovede na nasledujúce otázky:

 1. Ste často mrzutý, ak s niečím alebo niekym nie ste spokojný?
 2. Vyhýbate sa ľuďom, ak ste na nich nahnevaný?
 3. Zvyknete používať sarkazmus, aby ste sa vyhli povinnosti zmysluplne odpovedať?


Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search