Čo je sebapoznanie a prečo je dôležité?

Čo je sebapoznanie a prečo je dôležité?
4.2 (84%) 10 votes

Každý človek je výnimočný a každý človek má svoju špecifickú hodnotu. Sebapoznanie a uvedomenie si svojej hodnoty predstavuje jeden zo základných pilierov k spokojnému životu.

Témou sebapoznania sa psychológovia zaoberajú už dlhé roky. Sokrates definuje sebapoznanie ako privilegovaný spôsob zušľachťovania vlastnej duše a dosahovania cnosti. O pár rokov neskôr, prišiel psychológ Daniel Goleman s nasledujúcou definíciou sebapoznania – proces postupného spoznania a uvedomenia si svojho vnútorného stavu, preferencií a intuície.

Zjednodušene možno povedať, že sebapoznanie predstavuje uvedomenie si svojej vlastnej individuality, originálnych myšlienok, skúseností a schopností. Nikde na svete nenájdeme dvoch ľudí, ktorí by boli identickí. Jednovaječné dvojičky sa možno výzorovo podobajú ako vajce vajcu, ale napriek tomu, ide o dve individuálne osobnosti s rôznymi vlastnosťami a myšlienkami.

Prečo je sebapoznanie dôležité?

Sebauvedomenie možno považovať za kľúčový kameň emocionálnej inteligencie. Človek je tvor spoločenský, a práve jeho postoj voči sebe samému sa prejaví aj v postoji voči svojmu okoliu. Pokiaľ človek nie je stotožnený sám so sebou, len ťažko zvládne akceptovať individualitu niekoho iného. Len človek, ktorý akceptuje svoju zraniteľnosť a snaží sa porozumieť sám sebe, dokáže rešpektovať pocity a emócie druhého. A je jedno, či ide o rodiča, partnera, potomka, šéfa…

Schopnosť pochopiť emócie druhého a dostatočne rozvinuté sebapoznanie sú kľúčovými faktormi úspechu vo viacerých poznaniach. O rozvoj svojej osobnosti vďaka sebapoznaniu by sa mali venovať učitelia, psychológovia, manažéri a všetci, ktorí pracujú s ľuďmi.

To, ale neznamená, že o sebapoznanie by sa mali snažiť len oni. Sebapoznanie vie pozitívne ovplyvniť život každého. Okrem iného pomáha naučiť sa žiť sám so sebou a získať tak odvahu, žiť tak, ako chcem ja sám, a nie tak, ako to odo mňa vyžadujú iní.

Ako nájsť samu seba?

Základom sebahodnotenia je uvedomiť si, že sebapoznanie by nemalo predstavovať tvrdé odsúdenie seba samého. Obviňovanie sa neprináša nikdy žiadne výsledky. Naopak, sebapoznanie by malo predstavovať poznanie svojich silných a slabých stránok a prebratie zodpovednosti za všetky svoje činy, postoje, správanie sa.

Jedinec vďaka sebapoznaniu pozná svoju motiváciu a pohnútky, ktoré ho vedú k jednotlivým činom, čo pomáha zbaviť sa neustáleho sebaobviňovania sa a podporuje rozvoj sebalásky.

Aktivity, ktoré pomáhajú zlepšiť sebapoznanie

Pracovať na sebapoznaní možno napríklad prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

1. Vytvorenie priestoru len pre seba – snažte sa každý deň vyhradiť si istý čas, ktorý budete môcť stráviť osamote bez toho, aby vás čokoľvek rozptylovalo. Doprajte si napríklad voľnú pol hodinu pred spaním alebo naopak čas ráno predtým ako sa pustíte do povinností nového dňa. Tento čas sa pokúste stráviť bez akýchkoľvek technických vymožeností a skúste ho venovať aktivitám ako je čítanie, písanie, kreslenie, cvičenie či meditácia.  

2. Vyskúšajte mindfulness mindfulness možno považovať ta kľúč k sebapoznaniu. Mindfulness môžete praktizovať kedykoľvek, napríklad prostredníctvom pozorného počúvania, vedomého jedenia alebo chôdze.

3. Začnite si písať denník – písanie nielenže pomáha spracovať myšlienky, ale pomáha aj vytvoriť pocit spokojnosti. Podľa viacerých výskumov pomáha spísanie svojich myšlienok na papier a spísanie vecí, za ktoré sme vďační, ale aj tých, s ktorými akurát zápasíme zvyšovať pocit šťastia a spokojnosti.  Navyše vďaka denníku sa ku svojim zážitkom a pocitom, ktoré ste vtedy cítili môžete vrátiť aj neskôr.

4. Naučte sa počúvať – byť dobrým poslucháčom znamená byť naplno prítomný v diskusii a venovať pozornosť emóciám zúčastnených ľudí. Ide o spôsob ako sa naučiť prejaviť empatiu bez toho, aby ste druhého zbytočne posudzovali. Ak sa naučíte byť dobrým poslucháčom iných, zároveň vám to pomôže ľahšie „počúvať“ aj seba.

5. Získajte rôzne pohľady – Nebojte sa požiadať o spätnú väzbu. Hoci sa môžete báť zistiť, čo si o vás iní myslia a spätná väzba môže byť občas aj skreslená, je to efektívny spôsob, ako sa môžete dozvedieť niečo o sebe. Pokiaľ zvládnete odlíšiť objektívnu spätnú väzbu od tej skreslenej a využijete získané informácie pre svoj ďalší rozvoj, pomôže vám to v procese sebapoznávania.

Sebapoznanie a zmierenie sa sám so sebou je náročný, komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje vynaloženie istej energie a snahy. No je to snaha, ktorá stojí za to nakoľko sebapoznanie má dar pozitívne ovplyvniť život.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search