Tetánia: Symptómy, diagnóza a liečba

Tetánia: Symptómy, diagnóza a liečba
Rate this post

Tetánia, nazývaná aj choroba pracujúcich alebo choroba 21. storočia, je stav charakterizovaný zvýšenou dráždivosťou centrálneho aj periférneho nervového systému. Hoci toto ochorenie nie je životu nebezpečné, svojou nepríjemnosťou vie vo veľkej miere dokáže ovplyvniť kvalitu života.

Vysoké pracovné nasadenie, šibeničné termíny a preplnený to do list sú bežnou súčasťou pracovného života množstva ľudí. So stresom sa každý organizmus vyrovnáva individuálne, a preto každý človek zvláda na vysoké pracovné nasadenie inak. Kým niekto považuje nedostatok času a množstvo pracovných činností za dokonalý nabíjač, vďaka ktorému vie podať maximálny výkon, iný pod stresom nevie fungovať takmer vôbec.

No ak je organizmus nútený pod vplyvom stresu fungovať naplno dlhodobo a človek nevie vypnúť ani pri voľnočasových aktivitách, organizmus jedinca je ohrozený pôsobením chronického stresu. Práve dlhodobé vystavovanie sa stresu, rýchle životné tempo, nedostatok spánku, nepravidelné stravovanie či nedostatočný pitný režim sú faktory, ktoré prispievajú k rozvoju problémov, spojených s ochorením s názvom tetánia.

Čo je to tetánia?

Tetánia predstavuje syndróm zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti. Sprievodným znakom tetánie sú zvýšenie dráždivosti centrálneho nervového systému, problémy so srdcovocievnym a tráviacim ústrojenstvom. Väčšina pacientov, u ktorých sa objavil tetanický syndróm udáva, že problémy sa u nich rozvinuli po dlhodobej zvýšenej záťaži.

Tetánia vzniká z dôvodu poklesu koncentrácie minerálov v tele, ale taktiež môže byť aj sprievodným javom niektorých ochorení. Rozlišuje dva druhy tetánie:

1. Tetánia spôsobená znížením hladiny vápnika

Nastáva pri nedostatočnej funkcii prištítnych teliesok, nedostatku vitamínu D, nedostatku vápnika v potrave, hysterických záchvatoch a psychických poruchách.

2. Tetánia spôsobená znížením hladiny magnézia

Častejší druh tetánie. Môže byť spôsobená redukčnými diétami a hladovaním, chronickým stresom, dlhodobým užívaním niektorých liekov.

Príznaky tetánie

Najťažším príznakom tetánie je tetanický záchvat, ktorý podľa odhadov postihuje 10 % populácie. Vyskytuje sa najmä u mladších ľudí, ktorí sú dlhodobo vystavovaný zvýšenej miere stresu. Tento záchvat síce nie je život ohrozujúci, no vie život v značnej miere skomplikovať a pri jeho prvom výskyte aj postihnutého jedinca poriadne vystrašiť, nakoľko laikovi sa môže podobať na infarkt.

Tetanický záchvat predstavuje náhly stav nevoľnosti a úzkosti, ktorý je sprevádzaný bolestivými kŕčmi v horných a dolných končatinách, ktoré okrem bolesti môže sprevádzať aj čiastočná necitlivosť. Záchvat môže byť taktiež sprevádzaný hlbokým dýchaním alebo problémami s dýchaním. Trvanie tetanického záchvatu môže byť od niekoľko minút až do niekoľko hodín.

Okrem tetanického záchvatu, môžu tetániu sprevádzať niektoré z nasledujúcich príznakov:

 • nervozita,
 • lapanie po dychu,
 • bolesť na hrudi,
 • pocit na odpadnutie,
 • celková slabosť,
 • brnenie v končekoch prstov,
 • kŕče v rukách alebo nohách,
 • problémy pri prehĺtaní,
 • neschopnosť koncentrácie,
 • strata energie,
 • citlivosť na hluk,
 • poruchy spánku,
 • syndróm nepokojných nôh,
 • bolestivá menštruácia,
 • kŕče v žalúdku a črevách.

Každý, u koho sa dlhodobo prejavujú niektoré z uvedených príznakov, by mal navštíviť lekára a absolvovať viacero odborných vyšetrení.

Diagnostika a liečba tetánie

Počas vyšetrenia je dôležité vylúčiť iné ochorenia a poruchy orgánov, ktoré by mohli viesť k rozvoju podobných príznakov. Následne je realizované EMG vyšetrenie, ktorého cieľom je odhaliť prípadnú zvýšenú nervovú dráždivosť a biochemické vyšetrenie, ktoré stanoví hladinu Ca a Mg v krvi a v moči.

Tetánia môže byť  sprievodným javom ochorenia prištítnych teliesok, obličiek, sepsy, mozgových aj psychických chorôb.

Pri diagnostike a liečbe tetánie spolupracujú odborníci z oborov neurológia, psychológia či psychiatria.

Diagnostika a liečba tetánie je komplikovaná a vždy patrí do rúk odborníkov, ktorý postihnutému pomôžu individuálne prispôsobiť liečbu. Zároveň si treba uvedomiť, že okrem správne predpísanej liečby, ktoré vo veľkej miere pomôže držať príznaky pod kontrolou je dôležitá aj spolupráca zo strany pacienta zahŕňajúca úpravu životného štýlu, vyhýbanie sa dlhodobému stresu a dostatok spánku a oddychu.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search