Workoholik: Ako zistiť, či ste závislý na práci

Workoholik: Ako zistiť, či ste závislý na práci
5 (100%) 7 votes

Závislosť na alkohole, drogách či nakupovaní sú úplne bežné známe závislosti. No závislosť na práci ešte stále mnoho ľudí nepovažuje za problém. Lenže medzi pracovitosťou a workoholizmom je len tenká čiara.

Viete, kedy svoju vášeň pre prácu môžete považovať za pracovitosť a kedy si už koledujete o problém s názvom workoholizmus?

Workoholizmus ide ruka v ruke s dnešnou uponáhľanou dobou a vysokými pracovnými nárokmi. Hoci v minulosti bol považovaný za pozitívny prínos zamestnanca vo vzťahu k práci, dnes si už aj mnohí zamestnávatelia uvedomujú jeho škodlivosť.

Typický workoholik má tieto príznaky

Ako je tomu pri iných závislostiach, aj pre workoholikov, je typické nepriznať si svoj problém. Ak sa teda niekto sám vyhlasuje za workoholika, môžete si byť takmer na sto percent istý, že týmto problémom netrpí. No ak niekto trávi v práci väčšinu svojho času, pričom oprávnenosti výčitiek svojho okolia ohľadne prehnaného pracovného nasadenia nerozumie, znamená to rozsvietenie červenej kontrolky.

Najčastejšími prejavmi workoholizmu sú kladenie práce v živote na prvé miesto, strata pojmu o čase a realite, strata záujmu o koníčky, rodinu a priateľov.

Základný rozdiel medzi pracovitosťou a workoholizmom predstavuje schopnosť nájsť rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. Kým pracovitý človek i dokáže aj napriek zvýšenej pracovnej záťaži nájsť čas na súkromný život, workoholikov súkromný život ide postupne do úzadia.

Hlavným problémom workoholika je presvedčenie, že všetku prácu zvládne najlepšie on sám, preto ju nemôže za neho spraviť niekto iný. Popri vysokej pracovnej aktivite taktiež dlhodobo zanedbáva duševnú hygienu, čo sa prejaví zvýšenou podráždenosťou.

Workoholizmus a pracovné vyhorenie

Vysoké pracovné nasadenie a nedostatok priestoru na duševný reset sa postupne či si to človek uvedomuje alebo nie začne prejavovať aj na jeho zdravotnom a psychickom stave. V prípade neriešenia prvotných príznakov môže tento životný štýl vyústiť až do syndrómu vyhorenia. Tento stav môžeme charakterizovať ako stav maximálnej psychickej vyčerpanosti, ktorý vychádza z dlhodobého stresu, prehnaného zapálenia pre prácu a precenenia svojich vlastných schopností.

Najefektívnejším spôsobom ako predísť vzniku syndrómu vyhorenia je začať s liečbou workoholizmu ešte pred jeho vypuknutím.

Workoholik a vzťahy

Workoholik má problém nájsť si čas na súkromný život, respektíve súkromný život nikdy nebude pre neho prioritou. Namiesto priateľov a rodiny bude mať u neho prednosť vždy práca. Nevadí, že manželka oslavuje narodeniny, dieťa má dôležité vystúpenie, pokiaľ sú tu neodkladné pracovné povinnosti, ktoré sú tu takmer vždy, budú mať prednosť.

Navyše sprievodným javom workoholizmu sú aj podráždenosť a nervozita, ak sa k nim pridajú výčitky zo strany známych ohľadne prehnaného pracovania hádka je na svete.

Ako aj iní závisláci, ani workoholici si to neuvedomujú, ale ich závislosť má negatívny vplyv na ich vzťahy a v prípade včasného neriešenia môže viesť až k ich rozpadu.

A smútok z rozpadu vzťahu či rodinné problémy môžu byť následne len ďalším podnetom k zvýšeniu miery workoholizmu.

Workoholizmus je choroba

Psychológovia považujú workoholizmus za druh závislosti či dokonca chorobu, ktorá má svoje štádiá a príznaky. Podľa jeho závažnosti ho rozdeľujeme do 3 štádií:

  • Skoré štádium – neustále myslenie na prácu, nadčasy, odmietanie dovolenky
  • Stredné štádium – úplné pohltenie prácou bez akéhokoľvek spoločenského života a odpočinku. Zdravotné problémy ako nespavosť, podráždenosť, výpadky pamäte
  • Neskoré štádium – negatívne prejavy, ako silné bolesti hlavy, krku, chrbtice, tráviace problémy, neschopnosť sústrediť sa, vysoký krvný tlak, dôsledkom čoho môže nastať infarkt či mozgová príhoda.

Workoholizmus a liečba

Workoholik sa nevylieči tak, že prestane pracovať. Základom liečby je prehodnotenie postoja k práci a upravenie životných priorít.

Zároveň je dobré aj odhaliť príčinu, ktorá viedla k rozvoju workoholizmu. Workoholizmus totiž nevzniká len tak sám od seba. Zvyčajne ide o snahu o útek od iných problémov – napríklad v rodine, vo vzťahu. S odhalením príčiny vzniku workoholizmu a jej odstráneniu môže pomôcť návšteva psychológa.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search