Panická porucha: symptómy, diagnóza a liečba

Panická porucha: symptómy, diagnóza a liečba
Rate this post

Búšenie srdca, problém lapať dych, zimnica a triaška predstavujú stav, ktorý vie človeka poriadne vydesiť. Najmä pokiaľ sa tento stav vyskytne neočakávane a z plného zdravia.

Panická porucha je úzkostlivá porucha, ktorá je charakteristická intenzívnym strachom a obavami. Jej hlavným symptómom sú opakujúce sa a obťažujúce záchvaty paniky, pričom obdobie ich pravidelného opakovania sa je dlhšie ako mesiac.

Podľa prieskumu trpí touto poruchou 3 až 5 % populácie, pričom u žien sa vyskytuje  až dvakrát častejšie ako mužov.

Čo je to panický záchvat?

Panický záchvat predstavuje náhly intenzívny pocit strachu a obáv vyskytujúci sa bez zjavnej príčiny a bezprostredného nebezpečenstva. Jeho trvanie zvyčajne nie je dlhšie ako 10 minút, po ktorých príznaky začnú postupne ustupovať. No psychická nepohoda môže u postihnutého pretrvávať ešte aj niekoľko hodín po skončení záchvatu. Záchvaty paniky sa prejavujú kombináciou desivých fyzických pocitov a strašných myšlienok a emócií.

Počas záchvatu paniky sa vyskytujú minimálne 4 z nasledujúcich príznakov:

 • búšenie srdca alebo zvýšenie tepovej frekvencie,
 • potenie,
 • tras,
 • pocit dusenia sa,
 • bolesť na hrudi,
 • nevoľnosť alebo bolesť brucha,
 • závrat alebo slabosť,
 • strach zo straty kontroly,
 • strach z umierania,
 • zimnica alebo návaly tepla,
 • brnenie alebo mravčenie v končatinách.

Symptómy, ktoré človek zažíva počas panického záchvatu, sú také intenzívne, že mnohí ich označujú za jednu z najhorších skúsenosti svojho života.

Druhy panických záchvatov

Okrem toho, že sa panické ataky líšia svojou intenzitou a dĺžkou trvania, rozlišujú sa aj podľa toho, čo bolo ich spúšťačom. Poznáme 2 základné druhy panických záchvatov:

 • očakávané záchvaty paniky – vznik takéhoto panického záchvatu sa očakáva, keď sa človek podrobí situácii, ktorá u neho vyvoláva paniku (napríklad u klaustrofobika po nastúpení do výťahu),
 • neočakávané záchvaty paniky – tento druh záchvatov sa objavuje náhle, bez očakávania a bez zjavnej príčiny. Nie sú spojené so špecifickými fóbiami, vonkajšími faktormi ani hrozivými udalosťami.

Diagnostika panickej poruchy

Jeden, ale aj viac záchvatov paniky, môže za život zažiť každý, aj bez toho, aby išlo o závažnejší problém v podobe panickej poruchy.

Diagnóza panická porucha prichádza do úvahy vtedy, ak sa panické záchvaty vyskytujú často a sú neočakávané. Postihnutí sa obávajú opakovania sa záchvatov, čo spôsobuje zmenu ich správania  a snahu o vyhýbanie sa situáciám, ktoré by mohli viesť k rozvoju záchvatu.

Panická porucha má podobné príznaky ako mnoho iných fyzických aj psychických chorôb, preto je pri jej diagnostike nesmierne dôležitá správna anamnéza.

Počas diagnostiky je potrebné vylúčiť možné iné príčiny záchvatov, ktorými môže byť zdravotný stav (napríklad srdcová arytmia), účinky niektorých látok (napríklad  drogy, lieky) a iné psychické poruchy (napríklad sociálna fóbia, obsedantno-kompulzívna porucha).

Príčiny vzniku panickej poruchy

Presné príčiny vzniku panickej poruchy nie sú presne známe. Vedci predpokladajú, že ide kombináciu environmentálnych, biologických a psychických vplyvov.

Táto psychická porucha sa zvyčajne rozvíja v neskorom dospievaní alebo v rannej dospelosti, ale príležitostne môže začať už v detstve alebo naopak v neskorej dospelosti.

Výskumy taktiež odhalili rodinný vplyv na výskyt panickej poruchy, čo znamená, že pokiaľ máte v blízkej rodine člena, ktorý trpí panickou poruchou, predpokladá sa väčšia predispozícia k rozvoju panickej poruchy aj u ostatných rodinných príslušníkov.

K rozvoju panickej poruchy taktiež môžu prispieť:

 • nerovnováha určitých látok v mozgu,
 • zvýšená citlivosť na oxid uhličitý,
 • tendencia vyvodzovat katastrofické scenáre z každej maličkosti.

Liečba panickej poruchy

Hoci príznaky panickej poruchy sú desivé, ide o úspešne liečiteľnú poruchu a vďaka správne nastavenej liečbe, väčšina postihnutých rýchlo pociťuje úľavu a je schopná vrátiť sa do bežného života. Zároveň platí, že čím skôr sa začne s liečbou  po prvých príznakoch panickej poruchy, tým skôr miznú jej symptómy.

Liecba panickej poruchy využíva nasledujúce prostriedky:

 • Lieky – zamerané na zníženie závažnosti záchvatov paniky a zmiernenie stavov úzkosti (tricyklické antidepresíva, inhibítory spätného vychytávania serotonínu, inhibitory vychytavania serotoninu a noradrenalinu),
 • Psychoterapia – pomáha k rozvoju nového spôsobu myslenia, ktorého úlohou je pomôcť postihnutej osobe vyrovnať sa s príznakmi choroby,
 • Relaxačné techniky – zamerané na stratégie zvládania záchvatov paniky a stavov úzkosti (joga, hlboké dychové cvičenia, vizualizácia, progresívna svalová relaxácia),
 • Zdravá životospráva – zahŕňa pravidelné cvičenie, zdravé stravovanie a dostatok spánku.

Panická porucha vie vo veľkej miere ovplyvniť kvalitu života. No existuje veľa efektívnych liečebných postupov, ktoré pomáhajú postihnutému jedincovi, vrátiť sa k jeho každodenným aktivitám. Navyše, čím skôr sa liečba začne, tým je efektívnejšia a rýchlejšia. Preto, ak máte podozrenie na to, že váš život sprevádza táto duševná porucha, poraďte sa o svojich problémoch s lekárom. Čím skôr začnete s liečbou,  tým skôr získate späť kontrolu nad svojím životom a budete si ho môcť užívať znova naplno.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search