Ako sa prejavuje sociálna fóbia a ako s ňou bojovať

Ako sa prejavuje sociálna fóbia a ako s ňou bojovať
5 (100%) 12 votes

Sprevádzajú váš život stavy úzkosti objavujúce sa v rôznych spoločenských situáciách? Desí vás kontakt s cudzími ľuďmi, verejné vystúpenie či dokonca používanie verejných toaliet? Za vašimi problémami môže stáť sociálna fóbia alebo všeobecne sociálna úzkosť.

Sociálna fóbia je psychická porucha. Medzi jej najčastejšie príznaky patrí silná úzkosť, ktorá sa objavuje v rozličných, pre postihnutého ťažko zvládnuteľných spoločenských situáciách. Pri sociálnej fóbii môže mať postihnutý problém aj v situáciách ako je návšteva verejnej toalety či nutnosť priameho kontaktu s personálom napríklad v reštaurácií. Tieto situácie sa u postihnutého spájajú so strachom zo zahanbenia sa alebo strápnenia.

Príčiny vzniku

Presná príčina vzniku sociálnej poruchy nie je doposiaľ známa, no predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických a sociálnych faktorov. Vznik sociálnej fóbie je spájaný s chemickou nerovnováhou v mozgu. Z iných faktorov môžu mať vplyv na rozvinutie sociálnej poruchy napríklad prehnane starostlivý rodič, šikana či sexuálne zneužívanie.

Rizikovými faktormi pre vznik sociálnej fóbie sú aj niektoré povahové vlastnosti ako sú prehnaná plachosť, hanblivosť alebo introvertnosť.

Prejavy sociálnej poruchy a úzkosti

Sociálna porucha sa zvyčajne začína prejavovať v období dospievania. Ľudia trpiaci sociálnou poruchou si síce uvedomujú, že ich strach je neúmerný vzniknutej situácií, no nevedia jeho hladinu vôbec kontrolovať. Niekomu sa môžu pocity úzkosti spájať len s jednou konkrétnou situáciou, iní jedinci môžu pociťovať stavy úzkosti vo všetkých situáciách zahŕňajúcich sociálny kontakt.

Panický strach a fóbia z ľudí

Pacient môže pociťovať rôzne druhy strachu ako sú strach z toho, že sa neho pozerajú iní ľudia, strach zo strápnenia sa, strach jesť pred ľuďmi, strach z verejného vystúpenia či strach zo stretnutia sa s iným človekom.

Príznaky

Ľudia trpiaci sociálnou poruchou prežívajú pred, počas a po sociálnych interakciách rôzne telesné aj psychické symptómy. Telesné symptómy a príznaky zahŕňajú:

  • červenanie sa,
  • nadmerné potenie na čele, na rukách, pod pazuchami,
  • tras rúk,
  • svalové napätie,
  • rýchly srdečný rytmus.

Pre jedincov trpiacich sociálnou fóbiou sú v nezvládnuteľných sociálnych situáciách charakteristické vzorce správania sa ako je pokus o útek, snaha vyhnúť sa akejkoľvek sociálnej interakcii či rôzne obranné správanie.

Diagnostika

Diagnostika sociálnej fóbie je založená na podrobnom rozhovore lekára špecialistu s pacientom a zhodnotení dĺžky trvania symptómov a ich závažnosti.

Sociálna fóbia: test

Ak máte podozrenie, že trpíte sociálnou fóbiou, urobte si náš jednoduchý a rýchly test sociálnej fóbie, ktorý vám pomôže urobiť prvý krok.

Liečba a terapia sociálnej fóbie: Ako sa jej zbaviť

Najlepšiu účinnosť pri liečbe sociálnej fóbie dosahuje spojenie užívania antidepresív a praktizovania kognitívno-behaviorálnej terapie. Podstatou koginitívno – behaviorálnej (KBT) terapie je nácvik efektívneho zvládania obávaných situácií, posilňovanie pozitívneho myslenia a odstraňovanie negatívnych myšlienok. Antidepresíva pomáhajú regulovať chemické procesy v mozgu.

Dá sa vyliečiť úzkostná porucha? Je to beh na dlhú trať. Zmenou zažitých vzorcou správania, zlepšením životného štýlu je viete dostať dosť dobre pod kontrolu.

Lieky na sociálnu fóbiu

Lieky na sociálnu fóbiu zahŕňajú lieky proti úzkosti na predpis. Existujú dve skupiny liečiv. Tzv. benzodiazepíny, ktoré zmiernia akútne problémy (patrí sem známy Xanax, Lexaurin, Neurol alebo Rivotriol). Nastupujú rýchlo, ale majú niekoľko nevýhod, ako je prílišná ospalosť a nesústredenosť.

Dlhodobá liečba je zameraná na úživanie moderných antidepresív typu SSRI (escilopram, sertralín, paroxetín a ďalšie) alebo SNRI (venlafaxín). Táto liečba trvá dlhšie, užívanie je pravidelné a efekt sa dostaví najskôr po niekoľkých týždňoch.

Na trhu sú dostupné aj voľnopredajné prípravky, ktoré vám môžu uľaviť zo stresu, napätia a nervozity.

Okrem liekov a terapie využívajú niektorí pacienti aj alternatívne metódy liečby ako je hypnoterapia a rôzne doplnky stravy. Napr. CBD olej, GABA, 5HTP a pod. Ich účinnosť pri liečbe sociálnej fóbie však doposiaľ nebola vedecky podložená.

Ako možno samoliečbou zmierniť príznaky sociálnej fóbie

Existuje viacero relaxačných stratégií, ktoré môžu slúžiť ako účinný doplnok k tradičnej liečbe sociálnej fóbie a zmierniť jej príznaky. Výborný efekt vedia priniesť: hlboké dýchanie, autogénny tréning, progresívna svalová relaxácia, zdravý životný štýl a aromaterapia.

Sociálna fóbia vie vo veľkej miere ovplyvniť život postihnutého, nakoľko vie spôsobiť problémy pri nástupe na nové pracovné miesto, vytváraní priateľstiev, verejnom vystupovaní a mnohých ďalších sociálnych situáciách, s ktorými sa v bežnom živote stretávame takmer dennodenne. Hoci sociálna fóbia vie život vo veľkom ovplyvniť, ako aj iné psychické diagnózy, má rôzne možnosti liečby a dá sa s ňou postupne naučiť žiť, takmer bez obmedzení.

zdroj:
verywellmind
slovenskypacient

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search